MOBOTIX HUB Plug-Ins 2023-12-15
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Beta
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxManagementCenter Release 2.8
Software
MxManagementCenter
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB DriverInstaller 131a
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB Security Patches 2023-11-30
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB DriverInstaller 130a
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE NVR CMS Release mb20230831CMS
Software
MOVE NVR
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación