Software Downloads

Archive

Todo Cameras Certified Apps MxNAS MOBOTIX HUB MxManagementCenter MxBell MxThinClient MxDisplay MxSoftPanel MOVE NVR
MxMOVE Release mb20220912SX
Software
MOBOTIX MOVE Mx-VB2(1)A-5-IR-VA, Mx-VB3(2)A-2-IR-VA, Mx-VD2(1)A-5-IR-VA, Mx-VD3(2)A-2-IR-VA, Mx-VB2A-2-IR, Mx-VD2A-2-IR
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE NVR CMS Release mb20220818CMS
Software
MOVE NVR
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220815SX
Software
MOBOTIX MOVE Mx-VB2(1)A-5-IR-VA, Mx-VB3(2)A-2-IR-VA, Mx-VD2(1)A-5-IR-VA, Mx-VD3(2)A-2-IR-VA, Mx-VB2A-2-IR, Mx-VD2A-2-IR
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220815UX
Software
MOBOTIX MOVE Mx-VB1A-8-IR-VA, Mx-VD1A-8-IR-VA, Mx-VH1A-12-IR-VA
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB Plug-Ins 2022-07-29
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
MOBOTIX HUB Plug-Ins 2022-06-30
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
MxMOVE NVR CMS Release CMS_2022.Q2.0509.1454226b2
Software
MOVE NVR
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE NVR Release mb20220511NVR64
Software
MOVE NVR
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE NVR Release mb20220511NVR816
Software
MOVE NVR
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220408RP
Software
MOBOTIX MOVE BC-4-IR(-D), VB-4-IR(-D), VD-4-IR(-D)
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220408RS
Software
MOBOTIX MOVE Mx-SD1A-230-LL, Mx-SD1A-330, Mx-SD1A-340-IR
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220408SX
Software
MOBOTIX MOVE Mx-VB2(1)A-5-IR-VA, Mx-VB3(2)A-2-IR-VA, Mx-VD2(1)A-5-IR-VA, Mx-VD3(2)A-2-IR-VA, Mx-VB2A-2-IR, Mx-VD2A-2-IR
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MxMOVE Release mb20220408UX
Software
MOBOTIX MOVE Mx-VB1A-8-IR-VA, Mx-VD1A-8-IR-VA, Mx-VH1A-12-IR-VA
Estado
Release
Fecha de publicación
Readme
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB 2022 R1
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB DriverInstaller 121a
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Notas de publicación
Sumas de verificación
MOBOTIX HUB DriverInstaller 120a
Software
MOBOTIX HUB
Estado
Release
Fecha de publicación
Sumas de verificación